Experter på hållbart byggande

GREEN LEVEL är specialister på hållbart byggande och certifiering för nyproduktion och befintliga byggnaderTjänster & Kompetenser

Miljösamordning

Green Level kan hjälpa er att samordna miljömål och -krav i projekt och har god kunskap om både regelverk, standarder och krav i olika certifieringar. Vi har lång erfarenhet av arbete både med nyproduktion och ombyggnad samt alla typer av byggnader såsom bostäder, industri, kontor, handel och samhällsbyggnader. 

Miljö- och hållbarhetsstrategi

Green Level kan hjälpa er att ta fram och följa upp miljöprogram och strategier för enskilda byggprojekt eller hela fastighetsportföljer. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika fastighetsbolag både inom privat och offentlig sektor.  

Miljö- och hållbarhetscertifiering

Green Level kan hjälpa er att certifiera alla typer av byggnader, såväl nya som befintliga. Vi är certifierade och arbetar med BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, WELL och NollCO2.

Miljöutredningar

Green Level kan utföra miljöutredningar för byggnader. Vi gör miljöinventering, återbruksinventering och klimatriskanalyser.

Simuleringar, beräkningar & energisamordning

Green Level erbjuder energi-, inneklimat- & dagsljussimuleringar, passivdesignanalyser, LCA & LCC-beräkningar, mikroklimatutredningar, vindstudier och solstudier .

Medarbetare

Filippa Persson

Hållbarhetsspecialist, Stockholm

BREEAM SE Assessor & AP, Miljöbyggnadssamordnare 4.0, Certifierad NollCO2-samordnare 

filippa.persson(at)green-level.se

0708-139582

Anders Moberg

Hållbarhetsspecialist, Stockholm

BREEAM SE Assessor & AP, BREEAM InUse Asessor, Well AP, Diplomerad Svanensamordnare i byggprojekt,
Miljöbyggnadssamordnare 4.0, Certifierad NollCO2-samordnare 

anders.moberg(at)green-level.se

0708-13 95 58


Torbjörn Nordgren

Hållbarhetsspecialist, Malmö

BREEAM SE Assessor & AP, BREEAM International Assessor & AP, BREEAM InUse Asessor, 
Miljöbyggnadssamordnare 4.0, Certifierad NollCO2-samordnare 

torbjorn.nordgren(at)green-level.se

0708 -13 95 39

Iryna Bulich

Energi- och Hållbarhetsspecialist, Stockholm   

BREEAM SE Assessor & AP, Miljöbyggnadssamordnare 4.0, Certifierad NollCO2-samordnare , IDA Indoor Climate and Energy 4.8

iryna.bulich(at)green-level.se

0739-41 58 10

Benny Lai

Miljökonsult, Malmö

Klimatdeklarering, Klimatriskutredning, LCA & LCC-beräkning

benny.lai(at)green-level.se,     

0739-41 58 00Désirée Moberg

Hållbarhetsstrateg & energisamordnare, Stockholm

desiree.moberg(at)green-level-se

   


Malin Leijonhielm

Hållbarhetsspecialist, Stockholm

BREEAM SE Assessor, BREEAM InUse Assessor &  Miljöbyggnadssamordnare 4.0

malin.leijonhielm(at)green-level.se 

070-262 36 65


Christopher Nilsson

Hållbarhetsspecialist, Malmö

BREEAM SE AP & BREEAM InUse Assessor

christopher.nilsson(at)green-level.se

076-148 26 87

Våra kontor

Stockholm

Maria Bangata 6, 118 63 Stockholm

Malmö

Adelgatan 9, 211 22 Malmö

Stockholm

Malmö

Nyheter

Hållbart Byggande

Hållbarhetstrio startar Green Level AB

Hållbarhet är alltmer centralt i byggprojekt idag och frågeställningarna är både många och komplexa med fokus på materialval samt energi- och klimatpåverkan från byggsektorn, något som är högprioriterat både i certifieringssystemen och i EUs taxonomiförordning.

Läs mer: 

Hållbarhetstrio startar Green Level AB - Hållbart Byggande (hallbartbyggande.com)

Våra kunder

Intresseanmälan

Är du intresserad av våra tjänster, vill samarbeta med oss och göra byggnader hållbara. Eller vill bli vår kollega i Malmö eller Stockholm. Skriv till oss!
Namn E-post Meddelande Skicka in